Veel meer dan alleen shoppen!

Privacy Verklaring Medivlucht B.V.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Medivlucht B.V. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die we in ons contact met u verkrijgen of die u aan ons verschaft. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt. Medivlucht B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Medivlucht B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Medivlucht B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Medivliucht B.V. en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Medivlucht B.V kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om onze klanten de door hen gekochte of afgenomen Medivlucht Lifecard te kunnen toesturen. En om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de Lifecard.
 • Schriftelijke ( per e-mail en/of per post) benadering i.v.m. de afgenomen diensten van Medivlucht B.V. zoals betalingsregelingen, opzeggingen of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 • Het factureren van onze diensten en/of het incasseren van de bijdrage;
 • De afhandeling van uw bestelling;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank door koppeling aan een persoonlijk Lifecardnummer;
 • Het verstrekken van informatie of wijzigingen.

Artikel 3: Minderjarigen

Medivlucht B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie direct.

Artikel 4: Beveiliging

Medivlucht B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek en cookies

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website indien u via deze site contact met ons opnemt of onze Lifecard via de website aanvraagd. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen.

Artikel 6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien, corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medivlucht.nl.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om u pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Medivlucht B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen en websites van derden

Medivlucht B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoongegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of u daar uw persoonlijke gegevens invult.

Artikel 9: Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u recht om een klacht in te dienen bij een nationale toezichthouder tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor Nederland is deze nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

Artikel 11: Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@medivlucht.nl, telefonisch via +31 (0)10 4614340 of per post via Bergweg Zuid 132, 2661 CW Bergschenhoek.

Medivlucht  B.V., gevestigd te Bergschenhoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 24.197.853.